NVO

ODLUKA o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Br. 04- Petnjica, 27.04.2023. godine   Na osnovu člana 34 i 35 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023.godinu br.04-056/23-259 od 28.02.2023.godine i Rang liste projekata i programa koji će se finansirati […]

AktuelnostiUrbanizam

Okrugli sto – Državne smjernice razvoja arhitekture

Okrugli sto – Državne smjernice razvoja arhitekture   Direktorat Glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture organizuje okrugli sto za sjeverni region ( Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje, Mojkovac, Gusinje, Andrijevica, Plav, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Kolašin, Pljevlja) na temu izrada Državnih smjernica razvoja arhitekture. Na učešće su pozvani svi zainteresovani građani i stručna javnost kao i projektanti koji učestvuju na izradi idejnih rješenja. Okrugli sto će […]

AktuelnostiKonkursi

J A V N I   P O Z I V za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Broj 04- Petnjica, 30.01.2023. godine Na osnovu člana 6, stav 1, alineja 2, članova 29, 30 i 31 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 55/22), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje: J A V N I   P O Z I V za […]

AktuelnostiKonkursi

JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2023. godinu

Prijavni obrazac za sportske kluboveCrna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu upravu Br.: Petnjica, 24.01.2023.god. Na osnovu člana čl. 117 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br. 44/18) i čl. 11. Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 3/19), Sekretarijat za lokalnu upravu, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za sufinansiranje […]